O projektu

PROJEKAT MMS

Naziv projekta: Multimedijalni studio

Projektni akronim: MMS

Naziv ustanove: Fakultet vizuelnih umjetnosti, Univerzitet Mediteran

REZIME PROJEKTA

Ciljevi

Opšti ciljevi projekta su:

 • unaprijediti kvalitet nastavnog procesa na Fakultetu vizuelnih umjetnosti;
 • unaprijediti kvalitet visokog obrazovanja u Crnoj Gori;
 • ojačati veze između visokog obrazovanja i biznis zajednice;
 • doprinijeti izbalansiranom regionalnom razvoju Crne;
 • doprinijeti turističkom razvoju Crne Gore;
 • promovisati umjetnost u društvu;
 • promovisati kulturne vrijednosti u društvu;

Specifični ciljevi projekta su:

 • obezbijediti studentima sticanje praktičnih znanja i vještina;
 • unaprijediti tzv. „meke vještine“ studenata;
 • ojačati saradnju Fakulteta vizuelnih umjetnosti sa biznis zajednicom;
 • podržati male i srednje preduzetnike i lokalne proizvođače sa sjevera Crne Gore;
 • kreirati autentičnu turističku prezentaciju opština Bijelo Polje i Mojkovac;
 • osmisliti i stvoriti nove umjetničke i kulturne atrakcije.

Ciljne grupe

Glavne ciljne grupe su:

 • 158 studenata Fakulteta vizuelnih umjetnosti - studijski programi Dizajn vizuelnih komunikacija i Audiovezuelna produkcija (iz Podgorice i Bijelog Polja);
 • četiri predstavnika nastavnog osoblja (mentori);
 • osam malih i srednjih preduzeća, lokalnih proizvođača iz opština Bijelo Polje i Mojkovac;
 • dvije opštine Bijelo Polje & Mojkovac.

Krajnji korisnici

Osim ciljnih grupa koje će biti aktivno uključene u realizaciju projektnih aktivnosti, postoje i druge grupe koje će ostvariti brojne benefite zahvaljujući realizaciji ovog projekta. To su: budući studenti osnovnih i postdiplomskih studija Fakulteta vizuelnih umjetnosti; nastavno osoblje Fakulteta vizuelnih umjetnosti; Fakultet vizuelnih umjetnosti; Univerzitet Mediteran; visokoobrazovne institucije u Crnoj Gori; poslodavci na tržištu rada; turističke organizacije; turisti; Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Ministarstvo kulture; Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja; lokalno stanovništvo itd.

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati projekta su:

uvođenje prakse u nastavni plan i program MMS-a; bolja pripremljenost studenata za savremeno tržište rada; unapređenje kvaliteta nastave na Fakultetu vizuelnih umjetnosti; intenzivirana saradnja na relaciji visokoobrazovne institucije-biznis okruženje; kreiranje vizuelnog identiteta za osam preduzetnikaiI lokalnih proizvođača; kreiranje vizuala za autentične crnogorske suvenire opština Bijelo Polje i Mojkovac; realizacija dva street/eco art projekta.

Radni paketi

Glavne aktivnosti

Radni paket 1: Kupovina opreme

Savremena IT oprema i profesionalni softver predstavljaju značajna nastavna sredstva koja su neophodna za unapređenje kvaliteta nastavnog procesa na Fakultetu vizuelnih umjetnosti i u potpunosti je usaglašena sa reformama koje se sprovode na fakultetu. Nabavka pomenute opreme će, u kombinaciji sa već postojećim infrastukturnim kapacitetima, značajno povećati našu internacionalnu konkurentnost i obezbijediti nam da budemo komparabilni sa sličnim obrazovnim institucijama koje već koriste savremene resurse i tehnologije u svakodnevnom poslovanju. Sve to će nam omogućiti ostvarivanje saradnje sa drugim institucijama i organizacijama što će donijeti brojne benefite kako našem nastavnom osoblju, tako i našim studentima. Osim toga, nabavka opreme će značajno unaprijediti kvalitet ljudskih resursa u našoj obrazovnoj instituciji i omogućiti studentima da razviju visokokvalitetne proizvode u ovoj oblasti što će povećati njihovu zapošljivost na tržištu. Posebno treba istaći i činjenicu da će nabavka pomenute opreme imati jako pozitivan uticaj na crnogorsko tržište kada je u pitanju oblast vizuelnih umjetnosti, prvenstveno iz razloga što se većina aktivnosti u ovoj oblasti realizuju sistemom outsorcing-a, pa se najveći broj promotivnih kampanja realizuje od strane kompanija i organizacija koje se nalaze izvan Crne Gore. Što se tiče samog projekta, oprema će se koristiti kao podrška realizaciji radnih paketa 2 i 3 i to konkretno za realizaciju visokokvalitetne kampanje za lokalne proizvođače i mala i srednja preduzeća, kao i za osmišljavanje atraktivnih i autentičnih vizuala suvenira opština Bijelo Polje I Mojkovac.

Ovaj radni paket uključuje nekoliko aktivnosti i to:

 • 1.1. Nabavku opreme;
 • 1.2. Instalaciju opreme.

Radni paket 2. Realizacija marketinške kampanje za lokalne preduzetnike/proizvođače kao dio nastavnog plana i programa

Do sada su studenti Fakulteta vizuelnih umjetnosti na predmetu Multimedijalni studio, između ostalog, radili i na realizaciji marketinših kampanja, ali u formi simulacija. Međutim, nakon usklađivanja nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja, a uzimajući u obzir zahtjeve savremenog tržišta rada, javila se potreba za realizacijom pomenutih aktivnosti u realnom poslovnom okruženju umjesto u virtuelnom, što je do sada bio slučaj. Poznato je da u Crnoj Gori, posebno na sjeveru, postoji jako mnogo malih i srednjih preduzeća i proizvođača koji imaju veliki potencijal, ali još uvijek nijesu adekvatno pozicionirani na crnogorskom tržištu. Glavni razlog za to je nedostatak znanja o marketinškim strategijama i tehnikama koje se koriste na savremenom tržištu, pa im je iz tog razloga neophodno pružiti podršku u promovisanju i pozicioniranju njihovih proizvoda/usluga. Rezultat realizacije ovih aktivnosti je stvaranje vizualnog identiteta osam lokalnih preduzetnika/proizvođača iz opština Bijelo Polje i Mojkovac, kao i izrada marketinške strategije njihovog nastupa na tržištu. Realizacija ovog radnog paketa će omogućiti studentima da rade u realnom poslovnom okruženju i tako steknu praktična znanja i vještine koje će im omogućiti da se bolje prilagode potrebama savremenog tržišta rada. S druge strane, intenzivna komunikacija sa predstavnicima opština, preduzetnika i lokalnih proizvođača će pomoći studentima da razviju i unaprijede tzv. "meke vještine".

Ovaj radni paket uključuje četiri aktivnosti. To su:

 • 2.1. Sastanci sa predstavnicima dvije opštine u Crnoj Gori (Bijelo Polje, Mojkovac) i izbor malih i srednjih preduzetnika/lokalnih proizvođača;
 • 2.2. Brifing sa klijentima;
 • 2.3. Izrada vizualnog identiteta za odabrane preduzeća;
 • 2.4. Kreiranje marketinške strategije za promociju na tržištu.

Radni paket 3: Stvaranje i proizvodnja autentičnih crnogorskih suvenira i realizacija street-eko art projekata kao dio nastavnog plana i programa

Kao i u radnom paketu 2, aktivnosti u okviru radnog paketa 3 podrazumijevaju nastavak reforme na Fakultetu vizuelnih umjetnosti kroz uvođenje praktičnog rada i rada u realnom poslovnom okruženju u nastavni plan i program, uzimajući u obzir već definisane ishode učenja. Osim toga, imajući na umu značaj razvoja turizma za crnogorsku ekonomiju, nije teško zaključiti da realizacija planiranih projektnih aktivnosti koje se odnose na kreiranje idejnih rešenja i proizvodnju autentičnih crnogorskih suvenira može imati veliki uticaj na budući razvoj turizma u Crnoj Gori - ne samo na lokalnom, već i na nacionalnom nivou. Ovo posebno dobija na značaju ukoliko se uzme u obzir da ova vrsta suvenira gotovo i ne postoji na crnogorskom tržištu što se sasvim opravdano smatra i jednim od ključnih nedostataka turističke ponude Crne Gore. Takođe, treba imati na umu i to da je turistički razvoj sjevera jedan od ključnih prioriteta koji je definisan u Strategiji razvoja turizma u Crnoj Gori, pa upravo autentični suveniri opština Mojkovac i Bijelo Polje mogu značajno unaprijediti kvalitet prezentacije turističkih potencija sjevernog dijela Crne Gore na savremenom turističkom tržištu. Osim toga, ovaj radni paket uključuje realizaciju dva street/eco art projekta - jednog u Bijelom Polju, a drugog u Mojkovcu koji imaju za cilj promociju lokaliteta koji nisu adekvatno turistički valorizovani, a imaju veliki potencijal, kao i podizanje svijesti ljudi o značaju očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti na ovom području. Realizacija navedenih aktivnosti će omogućiti studentima da steknu dodatna praktična znanja i vještine, usvoje koncept učenja koji se bazira na rešavanju realnih problema, nauče ne samo da realizaciju zadataka prilagode željama, potrebama i idejama klijenata, već i kako da organizuju vrijeme, ispoštuju zadate rokove itd.

Ovaj radni paket uključuje sljedeće aktivnosti:

 • 3.1. Sastanci sa predstavnicima lokalnih zajednica;
 • 3.2. Kreiranje vizuelnih rešenja autentičnih crnogorskih suvenira;
 • 3.3. Osmišljavanje marketinške strategije;
 • 3.4. Priprema vizuelnog rešenja za izabrane street/eco art lokacije;
 • 3.5. Realizacija dva street/eco art projekata.

Radni paket 4: Diseminacione aktivosti i evaluacija

Kako bi promovisali sami projekat, njegove ključne aktivnosti i rezultate, jako je važno na adekvatan način sprovesti diseminacione aktivnosti. Ovaj radni paket takođe podrazumijeva i evaluaciju projekta I njegovih rezultata sa ciljem identifikovanja ključnih prednosti I nedostataka u realizaciji što bi poslužilo kao osnova za realizaciju sličnih aktivnosti u budućnosti.

Ovaj paket podrazumijeva realizaciju sljedećih aktivnosti:

 • 4.1. Kreiranje i održavanje internet stranice projekta;
 • 4.2. Promocija projekta na društvenim mrežama;
 • 4.3. Objavljivanje promo materijala;
 • 4.4. Komunikacija sa medijima;
 • 4.5. Organizacija završne izložbe;
 • 4.6. Evalucione aktivnosti.

Projektni tim

Projektni tim čine:

 • Prof. mr Nikola Simanić
 • Prof. mr Dino Karailo
 • Doc. dr Anđela Jakšić Stojanović
 • Doc. mr Abaz Dizdarević
Za tehničku podršku u realizaciji projekta zadužen je mr Mladen Bukilić.

Za finansijsko računovodstvene poslove zadužena je Zorica Starovlah.

Vremenski plan aktivnosti

Aktivnost Mjesec Odgovorna institucija
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
Radni paket 1
Fakultet vizuelnih umjetnosti
1.1 Nabavka opreme

PROJEKAT MMS

Vijesti

19.12.2017

Izložba radova studenata FVU u Centru za kulturu u Bijelom Polju

Izlozba radova studenata Fakulteta vizuelnih umjetnosti otvorena je veceras u Centru za kulturu u Bijelom Polju. Na izlozbi su predstavljeni radovi studenata koji se odnose na osmisljavanje vizuelnog identiteta za privrednike iz opstina opstina Mojkovac i Bijelo Polje, kao i realizaciju street/land/eco art projekata u pomenutim opštinama.

Izložbu je otvorio doc. mr Abaz Dizdarević, direktor Centra za kulturu, a otvaranju su prisustvovali predstavnici opština Bijelo Polje i Mojkovac, privrednici, nastavnici i studenti Fakulteta vizuelnih umjetnosti i brojni gradjani. Realizacija pomenutih aktivnosti je realizovana u okviru projekta Multimedijslni studio koji je podrzan od strane Ministarstva nauke i. Ministarstva prosvjete Crne Gore.

________________________________________________________________________

16.12.2017

Svijetleće životinje u šumama na sjeveru

Ovih dana iz šume su izašle svijetlece životinje koje su dizajnirali studenti i profesori Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran. Instalacije su nastale ovih dana u Mojkovcu. Želeći da ukažu na neka od aktuelnih pitanja koja se tiču očuvanja životne sredine, studenti su markirali jalovište kao jednu od najinspirativnijih lokacija upravo zbog činjenice da je donedavno ovaj prostor predstavljao jednu od najvećih ekoloških crnih rupa u Crnoj Gori, a zapravo predstavlja izuzetno atraktivno područje koje je, realizujući različite umjetničke intervencije, moguće dodatno učiniti još atraktivnijim i interesantnijim za posjetioce. Ova tema posebno dobija na značaju zbog aktuelne tranformacije ovog prostora u turističku zonu. Osim na jalovištu, ekipa FVU je postavila ove instalacije na Biogradskoj gori i drugim interesantnijim lokacijama na sjeveru.

Kako kazu studenti Fakulteta vizuelnih umjetnosti, ideja je bila da se akcenat stavi na životinje sa ovog područja poput medvjeda, vuka i lisice koje su za ovu priliku radjene od željeznih konstrukcija. Digitalno vrijeme u kojem živimo je diktiralo izbor led dioda, fluoroscentnih boja, novih tehnologija itd., kako bi se na što bolji način predstavio kontrast izmedju prirodnih ljepota i kontaminacije koja prati savremeno, digitalno doba. Spajajući naizgled nespojivo, pozicionirajuci geometrizovane osvijetljene instalacije u fantastičan prirodni ambijent, mladi umjetnici si zeljeli da ukazu na velike ekološke probleme i neophodnost očuvanja životne sredine.

Osim toga, studenti su zajedno sa profesorima realuzovali i land art atrakciju slikanja na snijegu, islikavajući geometrijske oblike koji se mogu vidjeti iz vazduha. Ovi geometrijski oblici u snijegu stvaraju utisak prisustva neorganskog u organskom, vještačkog u prirodnom, imaginarnog u realnom, iracionalnog u racionalnom, materijalnog u nematerijalnom opet sa željom da ukažu na neophodnost očuvanja životne sredine i njene adekvatne valorizacije.

Pomenute aktivnosti se realizuju u okviru projekta Multimedijalni studio koji realizuje Fakultet vizuelnih umjetnosti uz podršku Ministarstva prosvjete i Ministarstva nauke.

________________________________________________________________________

14.12.2017

Studenti FVU stvaraju nove kulturne i umjetničke atrakcije u Bijelom Polju

Studenti Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran počeli su sa realizacijom street art projekata u opštini Bijelo Polje. Jedan od najznačajnijih svakako je oslikavanje ulice ispred Kuće Rista Ratkovića, tvorca prvog modernog romana u Crnoj Gori i jednog od najznačajnih crnogorskih pjesnika.

Tridesetak studenata je pod mentorstvom profesora Fakulteta vizuelnih umjetnosti oslikavalo pomenutu ulicu, poigravajući se bojama, paternima i stihovima čuvenog pjesnika, tranformišući na taj način proctor u svojevrsnu umjetničku, kulturnu i turističku atrakciju.

Osim toga, studenti su krenuli i u realizaciju drugih aktivnosti poput izrade vitraža na stambenim zgradama, dajući im na taj način jedan potpuno drugačiji vizuelni identitet.

Ove aktivnosti se realizuju u okviru projekta "Multimedijalni studio" koji realizuje Fakultet vizuelnih umjetnosti, a koji finansiraju ministarstva prosvjete i nauke sredstvima koje je obezbijedila Svjetska banka.

________________________________________________________________________

06.07.2017

Studenti Jelena Jušković i Željko Madžgalj su veliku pažnju posvetili osmišljavanju vizuelnog identiteta proizvoda od organske aronije

Kliknite ovdje na link knjige standarda

________________________________________________________________________

05.07.2017

Student Vilka Vučinić je takođe izabrala saradnju sa gospodinom Milijom Madžgaljom i osmislila vizuelni identitet proizvoda.

Kliknite ovdje na link knjige standarda

________________________________________________________________________

04.07.2017

Studenti Selma Sijarić I Željko Madžgalj su intenzivno sarađivali sa Milijom Madžgaljem i osmislili predlog knjige grafičkih standarda.

Kliknite ovdje na link knjige standarda

________________________________________________________________________

03.07.2017

Student Biljana Đuričić je svoj rad posvetila dizajnu zaštitnog znaka proizvođača čajeva Cana, kao i osmišljavanju ambalaže.

Kliknite ovdje na link knjige standarda

________________________________________________________________________

02.07.2017

Studenti Selma Sijarić i Jelena Jušković su se bavile vizuelnim identitetom poljoprivrednog gazdinstva Ljubomira Vukadinovića

Kliknite ovdje na link knjige standarda

________________________________________________________________________

28.06.2017

Student Đordjije Ćirović je u toku ljetnjeg semestra radio na knjizi grafičkih standarda za Eko čajeve.

Kliknite ovdje na link knjige standarda

________________________________________________________________________

25.06.2017

Student Salinda Suljević je u prethodnom periodu intenzivno saradjivala sa Nadom Blažević u pripremi vizuala I ambalaže za salate.

Kliknite ovdje na link knjige standarda

________________________________________________________________________

22.06.2017

Student Marko Pavlović je radio na pripremi vizuelnog identiteta firme Put Gross.

Kliknite ovdje na link knjige standarda

________________________________________________________________________

18.06.2017

Vizuelnim identitetom farme Moravac se bavila i studentkinja Boljević Milena.

Kliknite ovdje na link knjige standarda

________________________________________________________________________

16.06.2017

Student Želko Đukić je takođe uradio predlog knjige grafičkih standarda za farmu Moravac.

Kliknite ovdje na link knjige standarda

________________________________________________________________________

09.06.2017

Student Miljan Mićunović je uradio predlog knjige grafičkih standarda za firmu Moravac.

Kliknite ovdje na link knjige standarda

________________________________________________________________________

06.06.2017

Novi vizuelni identitet za preduzetnike sa sjevera

Studenti Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran su danas u prostorijama Centra za kulturu predstavili novi vizuelni identitet malih i srednjih preduzeća i proizvođača organske hrane sa sjevera. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici opština Bijelo Polje I Mojkovac, kao i predstavnici firmi koji su uzeli učešće u realizaciji projekta. Profesori na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, prof. mr Nikola Simanić i prof. mr Dino Karailo su istakli da današnja prezentacija podrazumijeva predstavljanje rezultata i rešenja do kojih su studenti došli u inicijalnoj fazi realizacije ovog projekta i da očekuju da će do kraja mjeseca biti završene knjige grafičkih standarda za predstavnike izabranih firmi I proizvođača sa sjevera kojim će oni dobiti jedan potpuno novi savremeni vizuelni identitet koji će doprinijeti njihovom boljem pozicioniraju na domaćem, ali i međunarodnom tržištu. Pomenuta aktivnost se realizuje u sklopu projekta Multimedijalni studio. U pitanju je projekat Vlade Crne Gore koji sprovode Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke, a sredstva su obezbijeđena posredstvom Svjetske banke. Realizacija pomenutog projekta, između ostalog, ima za cilj unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja putem ostvarivanje intenzivnije saradnje visokoobrazovnih institucija sa biznis zajednicom. Na taj način je studentima omogućeno da steknu znanja, vjestine i kompetencije koje prepoznaje savremeno tržište rada, da unaprijede vještine komunikacije sa klijentima, prezentovanja ideja i stavova, rešavanje konflikata itd., i na taj nacin bolje odgovore izazovima sa kojima se susreću nakon sticanja univerzitetske diplome.

________________________________________________________________________

25.03.2017

Praksom do bolje pripreme studenata za potrebe savremenog tržišta rada

Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran je jedan od dobitnika granta za institucionalno unapređenje u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” – INVO . U pitanju je projekat Vlade Crne Gore koji sprovode Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete, a koji se finansira kreditom Svjetske banke. -Projekat Multimedijalni studio - MMS ima za cilj da unaprijedi kvalitet visokog obrazovanja u Crnoj Gori putem uvođenja prakse u nastavne planove i programe i intenziviranje saradnje između FVU i biznis zajednice kako bi studentima bilo omogućeno da steknu znanja, vještine i kompetencije na osnovu kojih će odgovoriti zahtjevima i potrebama savremenog tržišta rada. Posebna pažnja je posvećena uključivanju studenata u proces osmišljavanja i izrade vizuelnog identiteta preduzeća sa sjevera, kreiranje i izradu autentičnih turističkih suvenira opština Bijelo Polje i Mojkovac, kao i realizaciju brojnih land/street/eco art projekata na sjeveru Crne Gore - saopšteno je iz ove obrazovne institucije. U okviru realizacije projektnih aktivnosti, studenti I mentori intenzivno sarađuju sa firmama iz opština Bijelo Polje I Mojkovac kako bi studenti na najbolji način pripremili vizuelna rešenja za izabrane klijente. U okviru ove faze realizacije projekta organizovana je posjeta studenata I mentora firmama Put Gross, Eco Meduza, Milka, Moravac, Eko čajevi, kao I lokalnim proizvođačima Staniji Cani Braunović, Miroslavu Medojeviću, Miliji Madgalju, Nadi Blažević, Ljubomiru Vukadinoviću,

________________________________________________________________________

20.12.2016

Svečanost povodom potpisivanja Ugovora o dodjeli grantova za institucionalno unapređenje

U prostorijama Ministarstva prosvjete danas je održana je svečanost povodom potpisivanja Ugovora o dodjeli grantova za institucionalno unapređenje. U okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“, kroz drugi poziv, dodijeljeno je sedam grantova za institucionalno unapređenje. Ugovor o dodjeli grantova su pored ministra prosvjete dr Damir Šehovića potpisali su rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić, dekanica Metalurško-tehnološkog fakulteta Podgorica - UCG prof. dr Mira Vukčević, rektor Univerziteta Donja Gorica prof. dr Veselin Vukotić, dekanica Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju - UDG prof. dr Vesna Maraš, dekanica Fakulteta vizuelnih umjetnosti – Univerzitet Mediteran doc. dr Anđela Jakšić Stojanović i prodekan za nauku i međunarodnu saradnju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost mr Goran Drinčić. Nakon svečane ceremonije, predstavnicima medija su se obratli ministar dr Šehović, rektorica Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić, rektor Univerziteta Donja Gorica prof. dr Veselin Vukotić, prorektor za nastavu i međunarodnu saradnju Univerziteta Mediteran prof. Dr Janko Radulović i prodekan za nauku i međunarodnu saradnju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost mr Goran Drinčić. ________________________________________________________________________

Galerija

PROJEKAT MMS